Поръчайте с до 20% отстъпка!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ СЪДЕБНА ПРАКТИКА

WEB ЛАКОРДА

     
СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Богата база от над 1 150 000 решения, определения и тълкувания по казуси в съдебния процес на ВКС, ВАС, КЗК, апелативни, окръжни и районни съдилища с прецизен достъп за всеки на ниво член, алинея, точка и буква. Филтриране на съдебни решения по конкретна правна норма (алинея, точка, буква) с едно кликване на мишката и намиране на  практика по свързани разпоредби. Автоматично известява за нова практика по даден казус.

ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
ЛАКОРДА предлага пълната практика на Конституционния съд на Република България. Тази практика е систематизирана по разнообразни признаци с цел удобство за потребителя в зависимост от предпочитания начин на работа.

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ЛАКОРДА осигурява текста на решения на Комисията за защита на конкуренцията относно нелоялна конкуреция, обжалвани обществени поръчки, антитръст, забранени споразумения, злоупотреби и други.
ЛАКОРДА предлага възможност за класификация на практиката на КЗК, разпределена по нормативни актове и техните разпоредби.
ЛАКОРДА систематизира решенията на Комисията за защита на конкуренцията:
по години; според предмета на съответната преписка, като класификацията е направена в пълно съответствие с доктрината на самата КЗК.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА СЪДИЛИЩАТА – ВС, ВАС, ВКС, АПЕЛАТИВНИ, ОКРЪЖНИ И РАЙОННИ И НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД КЪМ БТПП
ЛАКОРДА съдържа около 1 150 000 решения на Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, други съдилища, на Арбитражния съд при Българската търговско промишлена палата, Европейския съд по правата на човека и др.

СЕЛЕКТИРАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА СЪДИЛИЩАТА ЧРЕЗ СЕЧЕНИЕ НА ДАННИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ, КОМБИНИРАНО И С КРИТЕРИИ ЗА ТЪРСЕНЕ - уникална възможност в ЛАКОРДА

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО РАЗЛИЧНИ ПРИЗНАЦИ – по години, по съдилища, според вид документ, по нормативни актове

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ГОДИНИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО СЪДИЛИЩА
Практиката на съдилищата и други юрисдикции в ЛАКОРДА е систематизирана по автор: Конституционен съд, Върховен съд на Република България, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Апелативни, Градски, Районни, Военни съдилища, Арбитраж, Комисия за защита на конкуренцията, Европейски съд по правата на човека и други.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА СПОРЕД ВИД ДОКУМЕНТ
Практиката на съдилищата и други юрисдикции в ЛАКОРДА е систематизирана според вида на документа: Решение, Определение, Присъда, Тълкувателно решение, Постановление и други.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЛАКОРДА предоставя на потребителите удобен интерфейс за класификация на съдебната практика по разпоредби на нормативните актове, които са разглеждани в самото решение, определение, присъда и т.н. Потребителят може да избере конкретна разпоредба от закона, така че да изведе списък с решенията, които са се позовали на нея. Например: решения на Арбитражния съд при БТПП през 1994 г., третиращи въпроса за нищожността на договорите по чл. 26 от ЗЗД

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЕЛЕКТИРАНЕ НА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ЧРЕЗ КОМБИНИРАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРИ - уникална характеристика на ЛАКОРДА
Селектиране на съдебна практика чрез сечение на данни, класифицирани в различни категории, например по години, по орган, по вид, по разпоредби на нормативни актове. Това е удобен и бърз начин за отделяне на списък с решения, интересуващи потребителя.
Например: Списък съдебна практика за 1994 г. на Арбитражния съд при БТПП, които тълкуват Закона за задълженията и договорите.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЕЛЕКТИРАНЕ НА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО СВЪРЗАНИ РАЗПОРЕДБИ - уникална характеристика на ЛАКОРДА
Съдебните решения се позовават на правни норми във връзка с други правни разпоредби. Тази възможност за селектиране на съдебна практика по свързани разпоредби е реализирана в ЛАКОРДА. Например: Извеждане на списък със съдебни решения, които разглеждат чл.26 във връзка с чл.212 ЗЗД (нищожност на продажба на наследство)

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ПРАВНИ ОТРАСЛИ И ИНСТИТУТИ - важно удобство на ЛАКОРДА
Пример: ЛАКОРДА съдържа над 9 000 съдебни решения (на върховните, апелативните, окръжните и районните съдилища), които се занимават с въпроси на трудовото право и по-конкретно с въпроса за трудовата дисциплина и дисциплинарната отговорност.