Само в Лакорда - 24 уникални предимства!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ МАРКЕТ ЛИДЕР

WEB ЛАКОРДА

     
МАРКЕТ ЛИДЕР

Генерирате маркетингови разрези и бази данни с едно кликване на мишката за произволен брой фирми в извадката, без необходимост от copy/paste за всеки запис поотделно. Подборът на количествени и качествени критерии за експорт включва брой служители, регистрация по ДДС, капитал, отрасъл, вид на субекта, графична картова геопространствена визуализация на информацията, дати на регистрация/пререгистрация и много други. Получавате в Excel детайлна информация за фирмите, администрацията и самоосигуряващите се лица за цели разрези от индустрията и автоматично допълвате Вашите бази данни. Информацията е в отделни колони – наименование, ЕИК, контакти, управляващи, съдружници, брой служители, капитал и други характеристики на експортираните фирми. Следи автоматично за избрани вписвания – напр. ликвидация и несъстоятелност и за обяви в „Държавен вестник”. Ежедневно уведомяване за промени в регистрацията на хиляди дружества и свързани с тях лица и фирми – напр. проверка за клиентите от кредитния портфейл на банка, без потребителска намеса. Търсите по Ваши списъци от имена на лица и фирми, идентификационни номера ЕГН/ЕИК и спестявате време при многократно изпълнение на едни и същи търсения за служители, доставчици, клиенти и конкуренти. Автоматично обновяване на извадки по предварително дефинирани маркетингови категории и филтри.

АВТОМАТИЧНО СЛЕДЕНЕ ЗА ПРОМЕНИ В ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ СУБЕКТИ, РЕГИСТРИРАНИ В БЪЛГАРИЯ
Продуктът предоставя възможност за автоматично следене на промени за неограничен брой търговски дружества, структури на държавната администрация и всички други поддържани субекти, относно промени в обстоятелствата – смяна на собственост, управляващи, капитал, промяна на адрес, фалити, ликвидации, счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи, призовки от съдилищата и други.

ГЕНЕРИРАНЕ НА СОБСТВЕНА ИЗВАДКА ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ СУБЕКТИ ОТ ЦЯЛАТА БАЗА ДАННИ ЧРЕЗ СЕЛЕКЦИЯ ПО ИЗБРАНИ КРИТЕРИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Уникална възможност в ЛАКОРДА е генериране на собствена извадка от търговски дружества и други субекти от цялата база данни чрез селекция по избрани критерии от потребителя.