Поръчайте с до 20% отстъпка!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА

WEB ЛАКОРДА

     
МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА

Практиката и доктрините, въведени от световно признати юрисдикции като Съда на Европейския съюз в Люксембург, Комитета по правата на човека на ООН, Европейския съд по правата на човека в Страсбург и други авторитетни институции  с международно влияние. Статии, анализи и коментари на експерти, професионално ангажирани с работата на съответните институции. Знакови решения със световно значение на водещи съдилища, от най-авторитетните национални правни системи, установили прецеденти в правоприлагането.

Продуктът предлага възможност да филтрирате документите не само според интересуващата Ви юрисдикция, но също така и според: предмет на делото (право на собственост, право на сдружаване и т.н), вид процедура (иск за бездействие, иск за обезщетение и т.н.), вид на акта (определение за допустимост, решение по същество), националност на страните по делото. В зависимост от работния език на съответната юрисдикция потребителят може да избира между наличните версии на български, английски и френски език.

РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Потребителите и особено публичните институции имат възможност да уеднаквяват своята практика и административна дейност с въведените от Европейския съд по правата на човека стандарти за защита на правата на човека и основните свободи, които България се е задължила да спазва с ратифицирането на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Естествено, с голямо значение е и огромният масив (достигащ десетки хиляди документи) от практиката на Съда на ЕС, Общия съд на ЕС и съда на публичната служба, а също и становищата на генералните адвокати към Съда. Решенията на Съда в Люксембург имат значение не само за дейността на институциите на ЕС, но и на тези на националните държави, доколкото правото на ЕС вече се ползва с приоритет пред националното законодателство. Важността на практиката на ЕСПЧ и Съда на ЕС се подчертава още повече, когато се отчете факта, че дейността и на двете институции до голяма степен следва англо - саксонския модел на прецедентното право.

OПИСАНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Ценни юридически описания в ЛАКОРДА са и становищата на генералните адвокати (над 7 000 документа) по сложни юридически проблеми, представени пред Съда на ЕС.
Например: Становището на генерален адвокат сър Гордън Слин по делото на Ancides срещу Европейската комисия (което между другите неща разглежда и правото на разследвани и трети страни да бъдат изслушвани от Комисията, когато тя разследва евентуални нарушения на правилата на конкуренцията).