БългарскиEnglish
НАЧАЛО НОВИНИ ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ - НОВАТА ВИЗИЯ ИНТЕРАКТИВНИ ПРОДУКТИ НА ЛАКОРДА

WEB ЛАКОРДА

     
ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ - НОВАТА ВИЗИЯ ИНТЕРАКТИВНИ ПРОДУКТИ НА ЛАКОРДА

ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ НОВАТА ВИЗИЯ ИНТЕРАКТИВНИ ПРОДУКТИ НА ЛАКОРДА

ПРАВЕН ИНТЕЛЕКТ за първи път Вие активно определяте как да ползвате нормативните актове - в текста, заедно с разпоредбите, можете да прочетете към съответния член анотации и тълкувания на върховните съдилища и институции. Десетките хиляди анотации са организирани в правни теми и са свързани със съдебните актове на които се основават.

Правен интелект

Към решенията и определенията са обособени основните юридическите тези с директен достъп до свързани анотации по подобни казуси. ПРАВЕН ИНТЕЛЕКТ Ви спестява безкрайни часове и усилия по прочитане и осмисляне на огромен обем правни знания.

Правен интелект

 

БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ интерактивна среда, в която визуално проследявате връзките между компании, управляващи, съдружници, прокуристи, лица с наложен запор и други вписани зависимости. Избраните от Вас субекти се отличават мигновено на фона на обкръжението им от множеството други свързани с тях физически лица или дружества. С един поглед се ориентирате в сложни бизнес структури, схеми, неявни връзки и отношения. С БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ получавате детайлно графично проучване за всеки от милионите субекти и тяхната свързаност. Вие динамично определяте и лесно възприемате информацията, която се изчертава в произволна дълбочина.