БългарскиEnglish
НАЧАЛО ЗА ЛАКОРДА

WEB ЛАКОРДА

     

ЛАКОРДА АД е водещата компания за правен, експертен и бизнес софтуер с най-богатото съдържание от над 20 000 000 документа нормативна, съдебна и фирмена информация. Правните ни бази данни обхващат актовете от Правото на Европейския съюз, Българско законодателство, Съдебна практика на българските съдилища и световно признати юрисдикции, Правни и административни процедури, вкл. и действащи на територията на ЕС, но които се прилагат пряко за български фирми и граждани, Формуляри, Експертна информация в областта на счетоводството и данъчното законодателство – казуси, данъчен процес и одитиране. Информация за търговски дружества и субектите, регистрирани в България, както и специализирани продукти, придаващи допълнителна стойност.

РЕШЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА
Европейският информационен лидер ЛАКОРДА се наложи на българския пазар с най-добрия продукт, съобразен с Вашите нарастващи информационни потребности. Постоянните инвестиции в развитието на продуктите и професионалният екип на компанията с над 20 години опит в правните, експертни и бизнес информационни системи затвърждават водещата позиция на ЛАКОРДА на пазара. Изпълнителен директор и един от основателите на ЛАКОРДА АД е Горан Горанов, създател и на продуктите от миналото Норма (1993-96) и Апис (1996-2005). ЛАКОРДА прилага най-съвременните информационни стандарти и е сертифицирана по ISO 9001:2008. Текстът и графичното изображение на логото са запазени търговски марки на ЛАКОРДА АД.

ЕЖЕДНЕВНА СИГУРНА АКТУАЛИЗАЦИЯ - най-бързо в ЛАКОРДА се отразяват официалните сканирани документи, промените и новите регистрации на фирми в новия Търговски регистър, всеки ден получавате данните от „Официален вестник на Европейския съюз” и „Държавен вестник” в деня на обнародване.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ подписа с нас лицензно споразумение, по силата на което цялото Право на Европейския съюз на български и английски език се предлага в България в електронен вид от ЛАКОРДА АД.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на Република България работи с правно-информационните продукти на ЛАКОРДА АД по силата на сключен договор. Министерствата, данъчната администрация, прокуратурите, съдилищата, включително Върховният касационен съд и Европейският съд по правата на човека работят с ЛАКОРДА. Над 80% от финансовите институции в цяла България избраха и ползват ежедневно ЛАКОРДА.

ПОВЕЧЕ ОТ 25 000 ПОТРЕБИТЕЛИ в администрацията, дружествата от корпоративния сектор, банките, застрахователните дружества, холдингови компании, съдилища, адвокатски кантори, държавни институции, консултантите и най-добрите правни, счетоводни, маркетинг, финансови и бизнес професионалисти работят с продуктите на ЛАКОРДА АД. 

СТАНЕТЕ И ВИЕ НАШ ПАРТНЬОР!

САМО В ЛАКОРДА - 24 УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА!
Защо винаги получавате повече с ЛАКОРДА?