БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ БИЗНЕС ЧАРТ

WEB ЛАКОРДА

     
БИЗНЕС ЧАРТ

БИЗНЕС ЧАРТ - БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ

♦ Недостъпни до момента анализи и уникални диаграми на компаниите, които Ви интересуват
♦ Бъдете по-бързи и осведомени при бизнес разузнаване и при маркетингови проучвания
Намалете риска при сключване на договори, при кредити и събиране на вземания
♦ Анализирайте в дълбочина показателите на Вашите потенциални клиенти и доставчици
♦ Сравнете графично Вашите финансови резултати и прогнози с тези на Вашите конкуренти
♦ САМО ЛАКОРДА ще ви каже стабилна ли е компанията, която проучвате

С БИЗНЕС ЧАРТ спестявате време и средства, като имате мигновен достъп до финансови диаграми и прогноза за стабилността на компаниите:

♦ Анализ на финансовото състояние и резултати на компаниите за последните три години
♦ Показатели, измерващи:
  • • способността на компаниите да изпълняват своите задължения
  • • как компаниите управляват вземания, склад, задължения и продажби
  • • успеха на компаниите в генериране на приходи, активи и капитал от своите инвестиции

♦ Прогноза за стабилността на компаниите за следващите две години

Следва пример: БИЗНЕС ЧАРТ на "ИКОНОМЕДИА" АД

Бизнес Чарт

Ликвидност - показатели, измерващи способността на "ИКОНОМЕДИА" АД да изпълни своите задължения

Бизнес Чарт

Ефективност - показатели, измерващи как "ИКОНОМЕДИА" АД управлява вземания, склад, задължения и продажби

Бизнес Чарт

Рентабилност - показатели, измерващи успеха на "ИКОНОМЕДИА" АД в генериране на приходи, активи и капитал от своите инвестиции

Бизнес Чарт

Прогноза за стабилността на "ИКОНОМЕДИА" АД за следващите две години спрямо финансовите резултати за 2010 г.

Бизнес Чарт