БългарскиEnglish
НАЧАЛО НОВИНИ

WEB ЛАКОРДА

     
СЪДЪТ В ЛЮКСЕМБУРГ ПОТВЪРДИ ТЕЗИТЕ НА ЛАКОРДА
Петък, 06 Март 2009

Съдът в Люксембург потвърди тезите на ЛАКОРДА

На 5 март 2009 г. Съдът в Люксембург излезе с решение по преюдициално запитване отправено от българския съд, за тълкуване на разпоредби на Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни.

По същество спора е иницииран пред българския съд от Апис-Христович, позовавайки се на неверни твърдения за извлечени бази данни с цел злепоставяне на ЛАКОРДА АД. Назначената от българския съд техническа експертиза категорично установява, че няма съответствие между базите данни на ищеца и ответника. ЛАКОРДА АД е самостоятелен производител на оригинални компютърни програми и бази данни.

В своето решение Съдът в Люксембург на практика потвърждава вече утвърдените си доктрини по дела, водени по същата  Директива 96/9/ЕО (като The British Horseracing Board и Directmedia Publishing). Напълно според очакванията Съдът в Люксембург запазва практиката си по отношение на вече тълкувани понятия.

Съдът в Люксембург изрично се съгласява със становището на ЛАКОРДА, че наличието на определени съвпадения в елементи от базите данни не е белег на извличане при използването на общи източници на информация.

В допълнение на това, европейските съдии са отчели позицията на ЛАКОРДА, че уникалните разлики между компютърните програми, обработващи двете бази данни биха могли да се окажат съотносими към спора в контекста на Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми.

По нататък в решението си Съдът приема становището на ЛАКОРДА, че дадени модули се предлагат на пазара като самостоятелни продукти по никакъв начин не ги прави самостоятелни бази данни, а само част от една обща съвкупност от данни, което в контекста на фактите по делото силно подкопава тезата на ищеца.

Важно е да споменем, че Апис показа неуважително отношение към съдебния процес декларирайки пред българския съд като „съществени  инвестиции” в създаването на базата данни с нормативни актове и съдебни решения около 100 000 лв. направени разходи за кафе, чай, вода и др.п.  

Във връзка със зачестилите спекулации на представляващият „фирмата столетница” се чувствам длъжен да изясня най-вече пред многобройните ни клиенти от всички браншове на българския бизнес, администрацията и професионалните общности каква е истината и причините, поради които взех решение за напускане на многобройните фирми Апис.

Да, напуснах Апис, защото като съдружник не бях съгласен с наложената посредственост, интригантство и спиране на развитието на бизнеса, с неясните управленски и финансови методи на известния като „съмнителен бизнесмен” Христович и непрекъснатата разправия между съдружници. Уместен е въпросът дали е законно пренасочването на стотици хиляди левове от свързани дружества, управлявани „на тъмно” при конфликт на интереси? Не бях съгласен и с тезата на управителя тогава Христович, която за мен звучи грозно – да оберем каквото има от пазара. При това положение за мен като човек, който генерира целия технологичен бизнес на Апис, беше абсолютно неприемливо да продължавам по този начин.

За мен правно информационният бизнес е сериозно начинание, предполагащо респект към клиента на такива системи.

Очевидно притеснени от гъвкавата ни конкуренция, огромното търсене на нашите продукти, изключително лесната и приятна комуникация с вас (нашите клиенти и партньори), вашето лично задоволство от сътрудничеството с нашата компания, бързината и качеството, което ви предоставяме при боравене с нашият информационен софтуер (с повече данни и възможности, уникални и напълно различни в сравнение с изоставащи продукти на пазара) и всичките ни останали превъзходства – някои „колеги”, припознали себе си като „столетниците” на пазара с информация, се нахвърлиха в последните дни да обясняват колко отдавна са те на пазара и колко отскоро сме ние. Както ви е известно столетниците трудно се реформират. Самият факт, че с вас се познаваме и работим с доверие, достатъчно красноречиво подсказва, че нито сме отскоро, нито сме вчерашни.

Всеизвестен факт е, че Апис е сърдита на всички, като съди и губи делата срещу всички наред  – конкуренти, българското правителство пред Европейската комисия, включително води дела срещу намалелите си като брой клиенти.

С Решение № 495 от 03.07.2007 г. по преписка вх. № КЗК-197/2007 г.  – по жалба на „Лакорда”  -  „Апис Христович" ЕООД беше глобено с 10 000 лева по чл. 31., ал.1 ЗЗК  за увреждането на доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки или услуги чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, както и чрез представяне на факти в изопачен вид. Решението е потвърдено от Върховния административен съд. Апис бяха осъдени няколкократно с влезли в сила решения, но до ден днешен Апис не са заплатили на ЛАКОРДА присъденото от съда.

За нас най-важно е да сме отговорни пред клиента, да разбираме неговия бизнес и с какво бихме му били полезни и затова над 80% от банковите, застрахователните и другите финансови институции в България са наши клиенти и над 15 000 потребители в администрацията и дружества от корпоративния сектор – български и чуждестранни фирми, банките, застрахователните дружества, холдингови компании, съдилища, адвокатски кантори, държавни институции, консултантите и най-добрите правни, счетоводни, маркетинг, финансови и бизнес професионалисти избраха ЛАКОРДА и ежедневно ползват продуктите ни.

Мерител за нашето развитие са не фирмите, спрели развитието си в миналото хилядолетие, а световните изследователски и технологични центрове в Европа и САЩ.  

В заключение, екипът на ЛАКОРДА би искал да изрази своето удовлетворение от коректността и експедитивността на Четвърти състав (съдии г‑н K. Lenaerts (докладчик), председател на състав, г‑н T. von Danwitz, г‑жа R. Silva de Lapuerta, г‑н E. Juhász и г‑н J. Malenovský), което ще позволи по-бързото приключване на жалките опити за евтина антиконкурентна пропаганда чрез съдебни дела от страна на Апис-Христович.

P.S. Вярваме, че въпреки емоциите от Апис знаят интереса си и ще приемат колегиалната ни оферта за изкупуване на бизнеса.

 

Горан Горанов

изпълнителен директор

ЛАКОРДА АД

 
НОВ МОДУЛ В ЛАКОРДА
Понеделник, 15 Декември 2008

МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА 

Новият продукт предлага достъп до практиката и доктрините, въведени от световно признати юрисдикции като Съда на Европейските общности в Люксембург, Комитета по правата на човека на ООН, Европейския съд по правата на човека в Страсбург и други авторитетни институции с международно влияние. Знакови решения със световно значение на водещи съдилища, от най-авторитетните национални правни системи, установили прецеденти в правоприлагането. Възможност да филтрирате документите не само според интересуващата Ви юрисдикция, но също така и според: предмет на делото (право на собственост, право на сдружаване и т.н), вид процедура (иск за бездействие, иск за обезщетение и т.н.), вид на акта (определение за допустимост, решение по същество), националност на страните по делото. В зависимост от работния език на съответната юрисдикция потребителят може да избира между наличните версии на български, английски и френски език.

 
ЛАКОРДА АД С НОВ ОФИС!
Понеделник, 16 Юни 2008

От 16.06.2008 г. Лакорда АД е с нов, по-голям офис на бул. България 88, ет. 5, офис 18.

Очаквайте скоро още вълнуващи новини и продукти от ЛАКОРДА АД!

 
НОВАТА ЛАКОРДА 7.1
Понеделник, 11 Февруари 2008

От февруари 2008 г. ЛАКОРДА АД e на пазара с новата версия „Лакорда 7.1” (Windows версия, WEB/AJAX интернет и интранет версия). Като запазва всички свои предимства, оценени от хиляди потребители, обновеният продукт предлага и нова стойност като още по-голямо ускоряване и олекотяване на процеса на актуализация, нови функционални възможности, разширяване на наличната информация с оглед на нейния обем и връзки. Така например броят на документите от Правото на ЕС вече надхвърля 156 000, като в него са включени и консолидираните версии на актовете на европейските институции.
Уникални предимства на „Лакорда 7.1” са:

- Една иконка за достъп до всички данни, единен интерфейс за търсене
- Над 4 000 000 документа правна и бизнес информация
- Вградена проверка за коректност на данните
- Спестявате около 30 минути на ден от работното Ви време - с 2-3 кликвания на мишката намирате необходимата Ви информация
- Бърза ежедневна актуализация на базата данни („Официален вестник на Европейския съюз” се публикува всеки ден)
- Препратки на ниво член в правото на Европейския съюз
- Консолидираните версии (нанесени изменения в текста на документите) на актовете от Правото на ЕС
- Актуални европейски връзки на нормите от всеки "Държавен вестник" с европейските правни актове
- Речник на правните термини на всички европейски езици
- Прецизно позициониране в нормативните актове на най-детайлното ниво - алинея, точка, буква
- Филтриране на съдебната практика по съвместно цитиране на две и повече нормативни разпоредби
- Филтриране на съдебни решения по конкретна правна норма (алинея, точка, буква) с едно кликване на мишката
- "Изменителен изглед” на нормативните актове - с един поглед виждате промените в ДВ
- Формуляри за попълване в индустриалния формат за електронни документи – PDF
- Едновременно търсене по правни термини на български и английски език
- Категоризиране и филтриране на резултатите при търсене
- Релевантно търсене на информацията – документите, които са най-близки по смисъл до това, което търсите са най-отгоре в резултата от търсене
- Статии и коментари - счетоводство, застраховане, интелектуална собственост, данъчно право, търговски договори, правата на човека
- Юридически описания на институционалната структура и законодателния процес в Европейския съюз
- Договори и примерни документи с директно редактиране в продукта
- Финансови анализи, ГФО, най-новите декларации
- Всичко за търговската регистрация и вписвания
- Географски изглед и картово филтриране на бизнес информацията
- Цялата фирмена информация и на английски език
- Експортирате детайлна фирмена информация за цели разрези от индустрията и генерирате собствена маркетингова база данни с едно кликване
- Интегриране на ЛАКОРДА с други информационни системи на програмно ниво и автоматично получаване в тях на данни за фирмени промени

 
Интервю в-к Капитал
Събота, 29 Септември 2007

Интервю на в-к Капитал с Горан Горанов, изпълнителен директор на Лакорда АД
Пазарът на правен софтуер е гореща област за развитие и инвестиции


Какво се случва на пазара на правен софтуер в България?
Състоянието на пазара на правен софтуер в България в момента е много динамично – пазарът се разраства и се освобождават нови ниши. Основните участници в него засега са трима – Лакорда, Апис и Сиела. Като цяло, нивото на потребителите в момента се покачва, а също така и тяхната времева заетост. Пазарът в момента налага стандарти за по-малко натоварване на клиента със сложни и скъпи решения, за сметка на по-добрите услуги и интерфейси, които му се предлагат. Тенденцията е клиентът непрекъснато да повишава изискванията си, с което доставчиците на пазара трябва да се съобразяват. Като цяло, пазарът се развива към по-добри продукти и преразпределение на фирми-доставчици и клиенти.
„Лакорда” е най-новия играч на пазара на правни продукти. Как виждате вашето развитие във времето?
Знаете, на един бизнес му трябват 1-2 години да се развие и да стане разпознаваем, още 1-2 години да се наложи на пазара и до петата година трябва да се утвърди като лидер. Следим развитието си не само спрямо конкурентите, а и спрямо цялостното нарастване на пазара. Целта ни не е да се мерим с настоящите доставчици на българския пазар, а с големите изследователски центрове в Европа и САЩ.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 3 от 6