БългарскиEnglish
НАЧАЛО НОВИНИ Интервю в-к Капитал

WEB ЛАКОРДА

     
Интервю в-к Капитал
Събота, 29 Септември 2007


Правните продукти, предлагани на пазара като цяло са сходни от гледна точка на функционалността им. С какво вашият продукт е по-различен?
Отличава ни подходът към клиента – чрез нашия продукт целим да постигнем баланс на средства и време и дадем максимално информация, обслужване и възможности спрямо потребностите на потребителя. Повечето ни клиенти са експерти, с много висок професионален статус, които знаят много точно защо имат нужда от правен софтуер. Стремим се да улесним потребителите така, че с минимални усилия да достигат до информацията, която им е необходима. Съобразяваме се със специфичните изисквания на основните ни групи потребители – институционалните клиенти, корпоративния сектор и индивидуалните професионалисти. Въвеждаме нови форми и нови начини за търсене на информация – едновременно търсене и категоризиране на информацията. Включили сме функции, които са нови за пазара въобще като например изменителният изглед на нормативните актове, с което потребителите с един поглед се ориентират в измененията на законодателството. Сред акцентите, които са уникални не само на българския пазар е правото на Европейския съюз с дефинирани хипервръзки, които позволяват проследяването на свързани документи и цитирани актове. Сключихме договор с Европейската комисия, съгласно който получаваме всички издания на Official Journal. Така, цялото право на Европейския съюз може да се намери на английски език, а голяма част от него и в официален превод на български език. Чрез прозрачна за потребителя актуализация обновяваме всеки ден системите си с европейските данни и във всеки момент потребителите разполагат с последните изменения в нормативната уредба на ЕС. Допълнително имаме богата съдебна практика на Европейския съюз. В момента от 48 000 акта на английски език има над 8700 европейски регламента с пряко действие на територията на България, официален превод на български език имат около 6000 регламента. Друга новост е единния интерфейс на всички наши продукти. Това технически не е нещо ново или революционно, но е елемент, който отличава. Предлагаме и т.нар. възможност „цитати на ниво алинея, точка, буква“ на най-детайлно юридическо ниво. Когато в даден акт има цитат, софтуерът ни позволява да се отиде точно на члена, алинеята, точката и буквата, които са цитирани, без да се налага да се търси и прелиства в целия нормативен акт. Нова е и работата със съдебната практика – при търсенето в нея могат да се правят пресичания между разпоредби и документи от различни категории, тъй като за юристите е много важно да може да категоризират и с едно кликване върху дадена алинея да намерят съдебните решения по конкретен казус. Продуктите ни включват и унифицирания европейски юридически речник Eurovoc. Новост е интерактивната справка за участия във фирми и свързани лица, показваща директни и индиректни бизнес връзки. Предлагаме цялата бизнес информация и на английски език. Това е така, защото все повече чужди фирми работят на българския пазар. Друга уникална характеристика на продукта е попълването и съхранението на pdf формуляри. Например, данъчните декларации на НАП могат да бъдат попълнени, съхранени и модифицирани от потребителя, като той може да бъде сигурен, че това което вижда на екрана си ще може да се разпечати по правилния начин. Другото, на което наблягаме е авторското съдържание в различни категории и теми. Това съдържание не е достъпно в други конкурентни продукти.
Какви иновации да очакваме в близко бъдеще от правния софтуер?
Основното правило, което спазваме е да следваме идеите и мненията на нашите клиенти и да ги интегрираме бързо в нашите продукти – по този начин си партнираме с потребителите и техните изисквания удовлетворяват не само тях като конкретен потребител, а и хиляди други професионалисти. От гледна точка на продуктите, работим в посока максимално улесняване на клиента чрез предоставяне на възможности за бърза поръчка и абонамент за услугите ни онлайн. По отношение на съдържанието, ще продължаваме да попълваме с официални преводи правото на ЕС и решенията на съда в Люксембург на български език. Въвеждаме лесно автоматичното следене за клиенти, конкуренти и тяхната бизнес активност. Обработката на бизнес информацията ще позволява спестяване на ценно време - с едно кликване потребителите могат да генерират собствена маркетингова база данни. Все повече клиенти ще се възползват от възможностите на WEB 2.0 технологиите - ние сериозно инвестираме в това развитие и като резултат потребителите получават плавно, бързо и без прекъсване работещо web приложение с всички удобства и предимства.
Каква е вашата позиция по отношение на софтуера с отворен код и свързаните с това предизвикателства? Имате ли клиенти, които работят върху платформи като GNU/Linux?
Ако може да допълним въпроса и с отвореното съдържание сме твърдо за това държавата да осигури общодостъпен електронен държавен вестник и публичност на съдебните решения. В тази връзка не искаме България да е държава, изоставаща от другите страни в Европейския съюз. В съвременните софтуерни платформи има място както за софтуер с отворен код, така и за специализиран бизнес софтуер. Ние поддържаме като сървърни версии Linux, FreeBSD, Windows и други мрежови системи. За потребителските конфигурации работим с Windows, а чрез браузъра с отворен код Mozilla Firefox поддържаме и други клиентски платформи като GNU/Linux и MacOS.
Може ли да се очаква появата на още играчи на пазара на правен софтуер в България? Считате ли за реалистична възможността за навлизането в скоро време и на чуждестранни фирми с подобни правни решения?
Пазарът на правен софтуер е една от „горещите” бизнес области на развитие и инвестиции. Закономерно е отпадането на доставчици, работещи по инерция в условия на бързо развитие на съвременните стандарти и постоянно нарастващите изисквания на потребителите, очакващи все по-лесен за ползване софтуер. Показателно е, че доминиращи в началото на 90-те години фирми вече са без съществено значение на пазара, а до неотдавна водещи фирми в бранша към настоящия момент изостават технологично и концептуално, освобождавайки пазарно пространство. В тази пазарна действителност освен бързоразвиващи се български компании е възможно навлизането и на чуждестранни фирми, привлечени от увеличения потенциал на потребителите.


Правото на Европейския съюз в числа:

48 000 документа на английски език

22 000 документа на български език

7 500 решения на съда в Люксембург на английски език

3 500 заключения на генералните адвокати на английски език

800 решения на съда в Люксембург на български език

5 000 актуални категории по правни термини EUROVOC