Само в Лакорда - 24 уникални предимства!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО НОВИНИ НОВ МОДУЛ В ЛАКОРДА

WEB ЛАКОРДА

     
НОВ МОДУЛ В ЛАКОРДА
Понеделник, 15 Декември 2008

МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА 

Новият продукт предлага достъп до практиката и доктрините, въведени от световно признати юрисдикции като Съда на Европейските общности в Люксембург, Комитета по правата на човека на ООН, Европейския съд по правата на човека в Страсбург и други авторитетни институции с международно влияние. Знакови решения със световно значение на водещи съдилища, от най-авторитетните национални правни системи, установили прецеденти в правоприлагането. Възможност да филтрирате документите не само според интересуващата Ви юрисдикция, но също така и според: предмет на делото (право на собственост, право на сдружаване и т.н), вид процедура (иск за бездействие, иск за обезщетение и т.н.), вид на акта (определение за допустимост, решение по същество), националност на страните по делото. В зависимост от работния език на съответната юрисдикция потребителят може да избира между наличните версии на български, английски и френски език.