Поръчайте с до 20% отстъпка!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО НОВИНИ ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА WEB 2.0?

WEB ЛАКОРДА

     
ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА WEB 2.0?
Събота, 04 Август 2007

Чрез лицензно споразумение с Европейската комисия, ЛАКОРДА АД за първи път предложи на пазара правото на ЕС в електронен вариант на български и английски език с автоматична актуализация всеки ден.

Читателите на вестник ComputerWorld първи научават подробности за новата WEB платформа на ЛАКОРДА и новите информационни решения за бизнеса. Продуктите, достъпни в новата WEB платформа на компанията вече успешното се наложиха на пазара:

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - договори, регламенти, директиви, решения на Комисията, решения на Съда и други актове с хипертекстови връзки между тях. Съдържа над 78 000 документа на български и английски език.

БЪЛГАРСКО ПРАВО - цялата действаща и отменена нормативна база в България – кодекси, закони, правилници, наредби, заповеди, инструкции и др.

ACTS IN ENGLISH - най-важните български нормативни актове, преведени на английски език.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА - решения, определения и тълкувания по казуси в съдебния процес на Върховния административен съд, ВКС, КЗК, апелативни, окръжни и районни съдилища с прецизен достъп за всеки казус на ниво член, алинея, точка и буква.

ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ - административни стъпки и необходимите формуляри при взаимодействие на фирмите с институциите. Формуляри за попълване в PDF формат - индустриалния стандарт за електронни документи.

КАПИТАЛ - Счетоводни стандарти и отчитания. Лихвени и други най-често ползвани финансови калкулатори с автоматични изчисления. Богата база формуляри в областта на счетоводството и данъчния процес.

ЛАКОРДА БИЗНЕС РЕГИСТЪР съдържа актуална информация за всички български търговски дружества, държавни ведомства, фирми с чуждестранно участие, неправителствени организации – актуално състояние, съдружници, управляващи, размер на капитала, адреси, предмет на дейност, ДДС регистрация. Продуктът предлага бърза динамична справка за участия във фирми и свързани лица;
Новост за потребителите са модулите:

„Бизнес регистър на английски” – цялата информация за компаниите на английски език с възможности за търсене и категоризиране на информацията на английски;
Модул „Маркет лидер” – експорт в Excel от продукта „Бизнес регистър” на детайлна информация за административните структури, фирмите и самоосигуряващите се лица. Генерира извадки от цялата база данни чрез селекция по избрани критерии от потребителя.
ЛАКОРДА АД въвежда в WEB продуктите възможности за динамично зареждане на информация и интерактивност чрез удобствата на AJAX технологията. Новите WEB стандарти се поддържат от най-разпространените интернет браузъри Internet Explorer и Mozilla Firefox. WEB платформата на Лакорда, включваща асинхронен JavaScript и семантика, близка до визуалното представяне на данните дава нови предимства на WEB потребителите – бързина и плавност на работа и функционална пълнота, недостъпни за по-старите WEB технологии.

WEB бизнесът на ЛАКОРДА АД не се изчерпва само с интернет версия на информационния софтуер. В експлоатация е търговска политика на компанията с ценови преференции при поръчване чрез WEB страницата на компанията www.lakorda.com. Оптимизирайки разходите за правна и бизнес информация, клиентите на Лакорда винаги получават повече данни и по-удобен софтуер за цената, която са предвидили в бюджета си. Това, което печелят обаче е най-ценното за тях - времето им. Потребителите на Лакорда са с висок йерархичен и професионален статус и всяка спестена минута е от значение при намиране на необходимата им информация. Това се постига с достъпност, актуалност и пълнотата на данните и лесното ползване на софтуера. Екипът на Лакорда постоянно се справя с предизвикателства, аналогични с мащабните операции за търсене в интернет, реализирани с помощта на десетки хиляди сървъри от гигантите Google, Yahoo и Microsoft. Софтуерът на Лакорда е специално оптимизиран - за части от секундата търси и едновременно с това категоризира информация в милиони документи дори и на слаб компютър с малко памет.

В помощ на бизнеса и особено за банките, застрахователите и големите корпоративни клиенти са модулите „Бизнес регистър на английски” и „Маркет лидер”. Въпреки, че финансовите институции са предимно с чуждестранно участие и залагат на свой унифициран софтуер, информацията, която осигурява Лакорда е ключова в поддържането на контактите с дружествата от кредитния им портфейл и намирането на нови клиенти. Оценката на риска винаги съдържа и официалните данни за компаниите, които Лакорда поддържа актуални. Софтуерът е изцяло съобразен с мрежовата и информационна инфраструктура на тези потребители, като особено внимание е обърнато на автоматичната поддръжката без натоварване на компютърните ресурси и без човешка намеса при всекидневните актуализации – с нулево усилие за IT специалистите.