Само в Лакорда - 24 уникални предимства!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО НОВИНИ СЪДЕБНА ХРОНИКА...

WEB ЛАКОРДА

     
СЪДЕБНА ХРОНИКА...

С Решение № 495 от 03.07.2007 г. по преписка вх. № КЗК-197/2007 г.  по жалба на „Лакорда” АД - „Апис Христович" ЕООД беше глобено с 10 000 лева по чл. 31, ал.1 ЗЗК за увреждането на доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки или услуги чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, както и чрез представяне на факти в изопачен вид.

Предприели сме необходимите стъпки подобни спекулации на лица близки до конкурентните ни, целящи поднасянето на невярна информация да бъдат строго следени и санкционирани.

Във връзка с поредните нарушения на нашия конкурент в друго съдебно заседание бяха изнесени факти относно финансови злоупотреби, за които председателят на съдебния състав даде указания да бъдат отнесени към органите на Прокуратурата.

Очаквайте информация за продължението на тези събития...