БългарскиEnglish
НАЧАЛО НОВИНИ НОВО! СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС УСЛУГИ

WEB ЛАКОРДА

     
НОВО! СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС УСЛУГИ

В резултат от сътрудничество с Агенцията по вписванията, други ведомства и финансови институции, ЛАКОРДА АД има удоволствието да ви предложи нов клас продукти „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС УСЛУГИ“.

ЛАКОРДА АД и Търговският регистър към Агенция по вписванията са дългосрочни партньори.  Ние  ежедневно обновяваме данните си в бизнес продуктите въз основа на предоставянето им на ЛАКОРДА АД от Агенция по вписванията по силата на сключен договор. По подобен начин работим с множество други администрации и кредитни институции.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БИЗНЕС УСЛУГИ отговарят на нарасналото търсене на профилирани и актуални данни за вписване на промени за търговските дружества и автоматичното им интегриране с управленските информационни системи на банките, застрахователите и големите компании.

По индивидуална заявка на клиента ЛАКОРДА осигурява обогатени данни, свързани и форматирани по начин, който позволява ефективно използването на хиляди записи информация дневно без човешка намеса.

ЛАКОРДА АД предоставя уникални възможности за директно интегриране и уведомяване на институционални и корпоративни клиенти за събития и промени, посредством съобщения, базирани на WEB и e-mail стандарти.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БИЗНЕС УСЛУГИ се адаптират и персонализират от ЛАКОРДА към информационните потребности на всеки клиент и спрямо изискванията му за формат, обем и съдържание на предоставяните данни.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС УСЛУГИ решават както маркетингови задачи, така и дейности по Business Intelligence, лоши кредити, предявяване на вземания и много други.