БългарскиEnglish
НАЧАЛО НОВИНИ НОВО: БИЗНЕС ЧАРТ

WEB ЛАКОРДА

     
НОВО: БИЗНЕС ЧАРТ

БИЗНЕС ЧАРТ - най-новият продукт на ЛАКОРДА

Бизнес Чарт

Недостъпни до момента анализи и уникални диаграми на компаниите, които Ви интересуват!
Бъдете по-бързи и информирани във Вашите маркетингови проучвания.
Намалете риска при отпускане на кредити и при сключване на договори.
Анализирайте показателите на Вашите потенциални клиенти и доставчици.
Сравнете Вашите финансови резултати и прогнози с тези на Вашите конкуренти.
ЛАКОРДА ще ви каже стабилна ли е компанията, която проучвате.
С БИЗНЕС ЧАРТ спестявате време и средства, като имате мигновен достъп до финансови диаграми и прогноза за стабилността на компаниите:
Анализ на финансовото състояние и резултати на компаниите за последните две години;
Показатели, измерващи:
   • способността на компаниите да изпълняват своите задължения;
   • как компаниите управляват вземания, склад, задължения и продажби;
   • успеха на компаниите в генериране на приходи, активи и капитал от своите инвестиции;

Прогноза за стабилността на компаниите за следващите две години.