БългарскиEnglish
НАЧАЛО НОВИНИ ЛАКОРДА ПРЕДИМСТВА

WEB ЛАКОРДА

     

САМО В ЛАКОРДА - 24 УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА!
ИНФОРМАЦИЯ И УДОБСТВА ЗА ПОЛЗВАНЕ, КОИТО САМО ЛАКОРДА ВИ ОСИГУРЯВА

 1. Лесна за работа обединена система с над 20 000 000 документа правна, експертна и бизнес информация.
 2. ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ - интерактивни нормативни актове, съдебна практика, анотации и бизнес информация.
 3. СЪДЕБНА ПРАКТИКА с над 1 150 000 решения, определения и тълкувания по казуси в съдебния процес на ВКС, ВАС, КЗК, апелативни, административни, окръжни и районни съдилища. Филтриране по алинея, точка, буква и по свързани разпоредби. Международна практика.
 4. БИЗНЕС ЧАРТ с финансови диаграми на търговски дружества за 4 години, придружени от прогноза за тяхната стабилност за следващите 2 години. Графична информация за приходи, печалба, ликвидност, ефективност и рентабилност за търговски дружества и прогноза, дали са в зона на стабилност, в рискова зона или са с повишен риск.
 5. Електронен „Държавен вестник” с абсолютно всичко от хартиеното издание - разположение, графика, текст и странициране.
 6. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС УСЛУГИ за автоматично уведомяване чрез e-mail с EXCEL файл за вписвания като влизане в процедура по несъстоятелност, промяна на адрес или представляващи, заличаване, процедури по ликвидация, запор, залог и др. показатели за хиляди фирми ежедневно.
 7. Ежедневна, бърза и сигурна актуализация на хиляди документи - Вписвания, OJ, ДВ, практика, анотации и формуляри.
 8. Консолидираните версии с нанесени изменения в текста на  актовете от Правото на ЕС на български и английски език. Европейски процедури.
 9. КАПИТАЛ - тълкувания по данъчни и осигурителни казуси, статии, финансови анализи и коментари, ГФО, най-новите декларации, изчисления, лихви, статистика, данъчни календари.
 10. БЪЛГАРСКО ПРАВО с "Изменителен изглед” на нормативните актове - с един поглед виждате промените в „Държавен вестник”.
 11. Препратки на ниво алинея, точка и буква за българските актове и на ниво член в актовете от Правото на ЕС. Директно филтрирате релевантна практика само с едно кликване по алинея, точка, буква и по свързани разпоредби.
 12. Директни връзки към и от Правото на ЕС, във връзка с прилагането му в българското законодателство и при цитиране в актовете на директиви и регламенти.
 13. Речник на правните термини на всички европейски езици и юридически описания на Правото на ЕС. Търсите по правни термини с автоматичен превод на български и английски език.
 14. БИЗНЕС СКАН с всичко за търговската регистрация, вписванията и СКАНИРАНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ, включително пряк достъп до сканираните изображения на документи, вписвани по фирмените дела в окръжните съдилища на дружествата и преди пререгистрацията им в Търговския регистър.
 15. БИЗНЕС РЕГИСТЪР с графично геопространствено визуализиране и картово филтриране на фирмената информация по области и общини.
 16. МАРКЕТ ЛИДЕР - генерирате собствена маркетингова база данни и експортирате детайлна информация за хиляди фирми. Възможност за търсене и таблично експортиране на бизнес информация чрез комбиниране на повече и различни критерии за търсене по име, управляващи, съдружници, част от име, ЕГН, ЕИК, предмет на дейност, адрес, брой служители, дата на вписване, регистрация по ДДС, вид и други характеристики.
 17. БИЗНЕС РЕГИСТЪР НА АНГЛИЙСКИ - информация за фирмите на английски език и категории по икономически дейности на български и английски език.
 18. WEB калкулатори и формуляри за работа с интернет браузър без необходимост от инсталация на специален софтуер и без нарушаване политиките Ви на сигурност.
 19. Процедури и пълноценно попълване на PDF формуляри в WEB и Windows. Съхранение, редактиране и последващо ползване и разпространение, включително работа с тези PDF формуляри извън офисите Ви.
 20. Контекстно визуализиране на резюме от резултата при търсене без да отваряте всеки документ от списъка поотделно.
 21. Интелигентно релевантно търсене с подсказващо филтриране по категории за мигновен достъп до необходимата Ви информация. Най-близките по смисъл документи до това, което търсите, са най-отгоре.
 22. Технология за едновременно търсене и категоризиране. Само 2-3 кликвания на мишката са Ви достатъчни за да намерите и филтрирате необходимата Ви информация с помощта на детайлни категории, свързани с информацията, която търсите.
 23. Опитът на наши клиенти спрямо ползване на други продукти показва: спестявате повече от 30 минути на ден от работното време на всеки Ваш служител. Големите компании и организации спестяват човекогодини.
 24. ЛАКОРДА АД се отнася с внимание към Вашите предложения. Използвайте за директна връзка с нас вградения бутон в продуктите „Кажи на Лакорда“.
   

Поръчайте чрез www.lakorda.com с до 20% отстъпка!