БългарскиEnglish
HOME

WEB LAKORDA

     
12 години Лакорда

Най-пълната и актуална правна и бизнес информационна система -
вече за адвокатите от всички адвокатски колегии в България

По силата на договор между Висшия адвокатски съвет и ЛАКОРДА АД, регистрираните адвокати от всички адвокатски колегии в България получават достъп на компютър, смартфон или таблет до необходимите за работата им правни и бизнес продукти в платформа ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ: Правен Интелект с Анотирани Нормативни Актове, Бюлетин Лакорда, Българско Право, Съдебна Практика, Право на Европейския Съюз, Процедури и Формуляри, Бизнес Интелект с Бизнес Регистър и Lakorda Mobile, без допълнително заплащане от страна на отделните адвокати.

Докоснете бъдещето сега!

Ако още не сте активирали Вашия достъп, за да получите индивидуална парола за достъп до продуктите на ЛАКОРДА АД, попълнете Вашите данни на адрес: www.lakorda.com/adv

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПОЛЗОТВОРНА И УСПЕШНА РАБОТА С ПРОДУКТИТЕ НА ЛАКОРДА!

Допълнете Вашия абонамент и с други продукти на ЛАКОРДА АД с високо правно съдържание и те ще са Ваш безценен съветник при решаване на казуси в професионалната Ви дейност.

  • ПРАВЕН НАБЛЮДАТЕЛ - нов формат качествена правна дискусия с правни аргументи на ЛАКОРДА и медиен анализ на актуални казуси и важни въпроси, повдигнати от правни статии;
  • МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА - практиката на световно признати юрисдикции като Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека в Страсбург и други авторитетни институции с международно влияние;
  • БИЗНЕС СКАН - пряк достъп до милиони официални сканирани документи на дружествата, вписани по фирмените дела в Търговския регистър.

Свържете се с нас и наш служител ще Ви запознае с предимствата на тези продукти и при Ваш интерес ще получите най-изгодни условия за ползване на допълнителните модули.